VILNIAUS KRAŠTO AKIŲ LIGŲ GYDYTOJŲ ASOCIACIJA ĮREGISTRUOTA REGISTRŲ CENTRE 2011 02 15

NARIAI

Aleksiūnienė Ilona
Ambrozaitienė Jūratė
Andriejuk Alicija
Arbatauskytė Laura
Ašoklis Rimvydas
Aukštikalnis Darius
Avsiukevič Tamara
Babrauskaitė Eglė
Bagajeva Jelena
Bagdonienė Rasa
Baltrūnienė Idalija
Baranauskienė Daumantė
Bartkienė Liliana
Bazytė Valentina
Bendorienė Jolanta
Breivienė Janina
Budreikienė Janina
Butkienė Laura
Chaleckienė Gražina
Cimbalas Andrius
Čereškienė Olga
Česnauskienė Rita
Danielienė Eglė
Dirsienė Julija
Dziubak Nina
Fedaravičienė Emilija
Gaivenytė Gražina
Galgauskas Saulius
Garlaitė Ona
Garšvienė Aurelija
Gobienė Gražina
Gradauskienė Rita
Graliauskienė Adelė
Grikienienė Elena
Grinevičienė Raimonda
Gumbelevičius Antanas
Gužienė Eleonora
Ignotienė Salomėja
Ivaškevičienė Julija
Jafonova Olga
Jazukevičienė Rita
Jociuvienė Romualda
Jotautienė Lolita
Juodkaitė Gražina
Jurkutė Neringa
Jusaitienė Jolita
Juškienė Dina
Kadžienė Rimutė Ona
Kalvelienė Pranciška Laimė
Karalienė Vida
Karaliūtė Žydrūnė
Karvelienė Laima
Kasperavičienė Aldona
Kašinskienė Nijolė Marija
Katinienė Emilija
Kirtiklis Aidas
Komiago Andžej
Kovaliūnas Edvardas
Kozlovskaja Irina
Kozlovskaja Antonina
Kraujalienė Sonata
Kretkovskis Jonas
Krivaitienė Dalia
Krukonytė Rasa
Kuzmickienė ReginaOna
Laurinavičienė Irena
Levinaitė Gintarė
Liutikova Dinaida
Liutvinaitė Regina
Liveikienė Aušra
Makselis Almantas
Malyško Kristina
Mieželaitienė Elena
Miliūnas Rimantas
Misevičė Aušrinė
Montvilaitė Donata
Nedzinskaitė Zosė
Pajaujienė Dalia
Pajaujis Mykolas
Pakarklienė Stanislava
Petkūnienė Gražina Marė
Petrulevičius Petras
Pošiūnienė Lolita
Pukenytė Rūta
Riauka Ramūnas
Ruzgys Andrius
Sanajauskienė Vincenta
Sirtautienė Rasa
Sirvydytė Gintė
Skvarciany Inesa
Socevičienė Lina
Socevičienė Lilija
Sotnikova Laima
Speičienė Sigita
Stech Simona
Strazdienė Benedikta
Strazdienė Virginija
Stulgienė Birutė
Svalbonaitė Eglė
Šakenienė Ona
Šeirienė Laima
Šiušas Povilas
Šoblinskienė Nomeda
Šumilova Tatajna
Šveikauskienė Loreta
Tamulevičienė Nijolė
Tolutienė Vilija
Turskienė Audronė
Uldukienė Diana
Ulickienė Rūta
Umbrasaitė Inga
Uždavinienė Irena
Vaičaitienė Ramutė
Vailionienė Jolita
Vaitiekūnienė Audronė
Vytas Gediminas
Zajnčkovskaja Ala
Zakrevskaja Ana
Žižienė Rūta
Žuklytė Rūta

© 2019